[Sự Kiện] Trẩy hội Xuân
Thời gian: từ 17/1 - 23/1
I/ Điểm danh ngày Lễ:
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
nhấp để thêm chú thích
II/ Đổi vật phẩm ngày Lễ:
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
nhấp để thêm chú thích
III/ Nện Niên Thú:
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
nhấp để thêm chú thích
IV/ Thưởng Tích Nạp:
V/ Tổng động viên:
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
nhấp để thêm chú thích
VI/ Xoạc Hình:
 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
nhấp để thêm chú thích

 • Trái
 • Giữa
 • Phải
Xóa
nhấp để thêm chú thích
Chúc huynh tỷ chơi sự kiện zui zẻ nghen :3