Mừng game ra mắt, Tử Anh xin giới thiệu bộ sự kiện ưu đãi hấp dẫn có 1-0-2