CHUỖI SỰ KIỆN ƯU ĐÃI MỞ GAME
I/ SỰ KIỆN NẠP ĐẦU:
Nạp đầu trên 10 KNB sẽ nhận nhiều quà lớn như Tuyệt Thế Pháp Bảo Lục Ma Đỉnh tăng ngay 2500 lực chiến, 10 KNB khóa, 2 Đá Cường Hóa Trang Bị, 1 Đá Công Lv2, 1 Lệnh Bài Tiên Nữ, 1 Quyển EXP x1.5.Tổng nạp đầu trên 99 KNB nhận ngay 1 Đan Tăng Cấp-Siêu, Mở Tàng Bảo Các (nhận quà miễn phí và mua ưu đãi 7 ngày), Đồ Phổ Vũ Khí Cam tăng ngay 5000 lực chiến, 3 Đan Tiến Bậc Chiến Kỵ, 50 KNB Khóa, 1 Sách Kỹ Năng Chiến Kỵ, 1 Quà Đá Tinh Luyện.

 

II/ QUỸ ĐẦU TƯ:
Quỹ đầu tư, dùng 888 KNB mua quỹ, hoàn trả lại ngay 888 KNB khóa và 8 Đan Tiến Bậc Chiến Kỵ ngay. 7 ngày nhận trả lễ gấp 10.III/ TRẢ LỄ HẤP DẪN:
Dùng 88 KNB, trả lễ hộp quà tương đương 8888 KNB, gồm: 1 Ảo hóa Linh Vũ Lưu Kim Huyền Vũ, 2 Đan Tư Chất Chiến Kỵ, 5 Đan Tiến Bậc Chiến Kỵ, 300 KNB Khóa và 20 Đá Cường Hóa Trang Bị.Ngoài ra còn nhiều sự kiện hấp dẫn khác đang chờ đón quý bằng hữu!!!